Το ΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΗ ΟΙΝΟΥ διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού οργανισμού του έργου: «Πρόγραμμα προώθησης οίνων ΠΓΕ Δράμα, ΠΓΕ Μακεδονία και ποικιλιακών σε Τρίτες Χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία)».

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 26/3/2021 και ώρα 15.00

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ την περίληψη της διακήρυξης.

I.PAPADOPOULOS - I.KALAITZIDIS CO
MIKROCHORI, DRAMA, GREECE
T: +30 25210 83626
info@wineart.gr